Skip to content Skip to footer

Co-Founder CHRCMDO | Co-Founder - Chief Human Resources, Creative Marketing & Head of Design Officer

Zuzana Leskovská

A

hojte! Chcela by som sa s vami podeliť o svoju odbornú pozíciu ako mzdový špecialista. Snažím sa neustále zdokonalovať svoje schopnosti a som otvorená novým možnostiam vzdelávania.

Na spracovanie mzdovej agendy siaha moja pozícia na certifikovaného špecialistu. Taktiež mám bohaté skúsenosťami v rôznych odvetviach, vrátane stavebníctva, účtovníctva, prevádzok a IT. Tieto skúsenosti mi umožňujú analyzovať potreby klientov a navrhovať vhodné riešenia na zlepšenie ich fungovania a systémov. Ráda sa zúčastňujem rôznych 

udalostí, sieťovania, kurzov a školení, aby som sa stretla s inými nadšencami v oblasti dizajnu, technológií a mzdovej agendy. Tieto stretnutia mi pomáhajú získavať nové kontakty, inšpiráciu a vedomosti, ktoré následne aplikujem vo svojej práci. Moje záujmy zahŕňajú aj oblasti IT, marketingu a brandingu, čo mi umožňuje mať široký pohľad na rôzne aspekty podnikania a efektívne spolupracovať s rôznymi tímami. Snažím sa byť prístupná a empatická voči potrebám a požiadavkám klientov. Verím, že tento prístup mi pomáha lepšie porozumieť ich očakávaniám a navrhovať riešenia, ktoré sú pre nich ideálne.

Contact Form