Skip to content Skip to footer

Vaša dôvera,

naša komplexná starostlivosť

FÉROVÉ JEDNANIE

STE NÁŠ PARTNER. Vždy stojíme na strane vašich záujmov a pracujeme vo váš prospech. A to je fér no nie?

Klientov
0+
Spracovaných zápisov
0+

Spracovanie účtovníctva

Sme účtovná kancelária s pridanou hodnotou. Spracovanie účtovníctva nie je len splnenie si zákonných povinností. Náš zámer je ďaleko väčší! Snažíme sa účtovníctvo klientom predostrieť pochopiteľne, a čo najefektívnejšie optimalizovať Vaše daňové a odvodové zaťaženie. Ak je to možné, spájame našich klientov, a pomáhame im spoločne rásť vzájomným obchodovaním.

Správne a profesionálne spracované účtovníctvo vám nie len ušetrí čas, ale aj financie. 

U nás získate podporu a informácie o nových zákonoch či zmenách, a Vaše účtovníctvo bude vždy spracované podľa platnej legislatívy. Zahoďte starosti so zákonom za hlavu, my agendu preberieme a vy sa môžete venovať svojmu podnikaniu naplno.

Vystavovanie faktúr

Naši klienti majú možnosť vystavovania faktúr priamo našími fundovanými účtovníkmi. 

Pre tieto potreby sme v GLO:BI vytvorili sekciu ”žiadosť o vystavenie faktúry”, kde si jednoducho a rýchlo zadajú ”ticket” vystavenia faktúry. 

Týmto spôsobom dokážeme poskytnúť plnú podporu pri správnosti vystavenia faktúry s odbornou kontrolou. 

Vopred predchádzame chybám vo faktúrach, ktoré môžu nastať hlavne pri začínajúcich podnikateľoch alebo pri komplikovanosti vystavovania faktúr s prenosom daňovej povinnosti a dodržiavaním konkrétnych metodických pokynov.

0+
Vystavených faktúr

Mzdy & Personalistika

Postaráme sa o spracovanie miezd a personalistiky vašej spoločnosti. 

Prihlášky/odhlášky, mzdové listy, výplatné pásky, sumarizácie, výkazy, nahlasovanie voľných pracovných miest a všetky potrebné náležitosti.

Toto všetko u nás môžete pustiť z hlavy a venovať sa svojmu podnikaniu. Našou službou nie je len spracovanie personálnej agendy, klientom poskytujeme aj profesionálne poradenstvo v súvislosti s optimalizáciou nákladov na zamestnancov a pracovnoprávnych vzťahov.

Okrem iného personálnu agendu ste nikdy pred tým nemali dostatočne v malíčku tak ako budete mať spoločne s GLO:BI.

Podpora

Naši klienti u nás majú podporu aj vo veciach spojených s povinou dokumentáciou, archiváciou dokladov, zastupovaním na kontrolách, pri registrácii k DPH, a všetkým s tým suvísiacim.

Povinná dokumentácia

Interné (vnútropodnikové) smernice sú interné dokumenty, ktoré stanovujú jednotné pravidlá, postupy a pokyny pri konkrétnej činnosti. Interné smernice, ktoré by nemali chýbať v dokumentácii podnikateľského subjektu sú najmä: účtovná smernica, bezpečnostná dokumentácia, registratúrny plán, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarne poplachové smernice a požiarny evakuačný plán.

 • Smernica obehu účtovných dokadov
 • Smernica o postupoch účtovania pohonných látok
 • Pracovný poriadok
 • Prevádzkový poriadok
 • Správa a archivácia dokladov
 • GDPR smernica
 • BOZP
 • Požiarna ochrana
 • Smernica o monitorovaní pracoviska
 • Reklamačný poriadok
 • Všeobecné obchodné podmienky
 • Smernica o používaní motorového vozidla a i.

Archivácia dokumentov

Doklady ktoré od Vás prevezmeme, zoradíme, rozdelíme a roztriedime na jednotlivé zložky. Určíme postupnosť archivácie a vytvoríme prehľadný súborový systém. Následne prevedieme ich papierovú podobu do elektronickej, skontrolujeme čitateľnosť elektronických dokumentov a uložíme na kontrolu IT oddeleniu. Súbory prejdú tzv. archivačnou kontrolou, ktorá skúma nepoškodenosť súborov a parametre pre zabezpečenie správnosti a bezporuchovej archivácie. Súbory následne naše oddelenie IT bezpečným spôsobom nahrá na cloudové servery uložené v datacentre, a zabezpečí ich redundantnosť (dvojité uchovanie dát v nezávislých diskových poliach). Súbory vieme takto použiť v rámci účtovného softvéru a účtovných postupov. Samotné pdf doklady nájdete aj v GLO:BI.

Zastupovanie

Našich klientov zastupujeme počas výkonu daňovej kontroly, kontroly odvodu poistného a poistencov vykonávané sociálnou poisťovňou, kontroly odvodu poistného a poistencov zdravotných poisťovní (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union), kontroly inšpektorátu práce a štátnej obchodnej inšpekcie, kontroly dodržiavania postupov spracovania osobných údajov Európskeho nariadenia – GDPR a i.

Zaregistrujeme Vás k DPH

Vykonávame služby registrácie spoločnosti k dani z pridanej hodnoty, či už z vlastného záujmu (dobrovoľná registrácia pred nadobudnutím zákonom stanoveného obratu) alebo zo zákonnej povinnosti po nadobudnití zákonom stanoveného obratu 49 790 € podľa §4 odseku 7 zákona o DPH. Poskytujeme registrácie aj špecifickým skupinám, zahraničným osobám či organizačným zložkám (§7, §7a, §4b a iné). Klienta počas registrácie zastupujeme v daňovom konaní miestneho zisťovania.

Konzultácie

Klientom poskytujeme možnosť konzultácie v rámci spracovania účtovníctva, miezd & personalistiky alebo objednaných služieb s kompetentnou osobou. Náš personál sa pravidelne vzdeláva v rámci svojej pôsobnosti miezd, účtovníctva alebo daní. Naša spoločnosť poskytne klientovi špecialistu podľa požiadaviek.

 • Nového projektu a podnikania
 • Miezd & personalistiky
 • Daňových výdajov a procesov
 • Majetku a záväzkov pre účely bankového úveru
 • Spracovania účtovníctva a účtovných postupov
 • Zhodnotenia rizík
 • Európskych obchodných vzťahov
 • Optimalizácie DPH pri importe alebo exporte
 • Povinností a možností platiteľa DPH
 • Individuálne podľa požiadaviek klienta

Ignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi. sint occaecatii gnissimos incididunt ducimus.

Jacob Daniels

Engineer

Ignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi. sint occaecatii gnissimos incididunt ducimus.

Jennifer Hill

Engineer

Ignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi. sint occaecatii gnissimos incididunt ducimus.

Robert Gimson

Engineer

FAQ

Áno. Klientom poskytujeme aj vzdialený prístup k ich účtovníctvu, a zároveň im umožňujeme vystavovať faktúry priamo v našom systéme.

Vaše účtovníctvo je vedené výlučne na našich serveroch. Nevyužívame virtuálne servery a vaše údaje nie sú poskytované tretím stranám. Servery sú zálohované na cloud umiestnený mimo internej siete. Sieť a servery zabezpečujeme hardvérovým firewallom, DDoS ochranou, a antivírusovým systémom ESET Server Security. Nevyužívame Google cloudové úložisko ani iné ohroziteľné cloudy. Bezpečnosť je u nás prvoradá.

Bežne s klientmi konzultujeme a odpovedáme na otázky pri prevzatí dokladov. Samozrejmosťou sú aj odpovede na otázky cez email alebo telefón. Tento typ konzultácii je zahrnutý v cene mesačného spracovania účtovníctva. V prípade potrieb častejších a náročnejších konzultácií napríklad: analýzy, konzultácie o špecifických odvetviach alebo poradenstvo pred spustením nového projektu, sú konzultácie spoplatnené v zmysle nášho cenníka. Takáto konzultácia je ale vždy dohodnutá vopred, a klient je oboznámený ak ide o tento druh konzultácie.

Zmluva s nami nie je písaná malými písmenkami, nie je napísaná v náš prospech ani vo váš neprospech. Klientov neviažeme dlhou výpovednou lehotou ani zmluvnými pokutami pri zrušení zmluvy. Zmluva je pre nás iba vymedzenie záväzných termínov, odovzdania dokladov, ceny a dohodnutého rozsahu. Zmluvu môžete kedykoľvek vypovedať aj bez udania dôvodu s mesačnou výpovednou lehotou.

Pracujeme s viacerými softvérmi. Prevažne však s Money S3, Money S4, Money S5, Oberon, MRP K/S.

Proces odovzdania účtovníctva od predošlého účtovníka je dôležitým krokom, ktorý vyžaduje niekoľko potrebných krokov. V našej firme zvyčajne nasledujeme tieto kroky:

1. Príprava na odovzdanie: Začneme tým, že sa dohodneme s klientom na termínoch a detailoch procesu odovzdania. Zistíme, aké dokumenty a informácie boli uchovávané u predchádzajúceho účtovníka.

2. Dohoda s predchádzajúcim účtovníkom: V kontakte s predchádzajúcim účtovníkom zabezpečíme, aby všetka účtovná dokumentácia a informácie boli správne a úplne prenášané na našu firmu. To zahŕňa získanie prístupu k účtovným softvérom a systémom, ak je to potrebné.

3. Kontrola  účtovnej dokumentácie: Preveríme a účtovnú dokumentáciu od predchádzajúceho účtovníka, aby sme zistili, či sú v nej všetky potrebné informácie a či nie sú chyby alebo nezrovnalosti.

4. Získanie prístupu k klientovým účtom: Ak to klient vyžaduje, vytvoríme prístup k bankovým účtom a iným finančným záznamom, ktoré sú potrebné na vedenie účtov.

5. Prechod na nový účtovací systém: Ak je to potrebné, prenesieme klienta na náš účtovací systém a začneme viesť účtovnú dokumentáciu podľa našich noriem a postupov.

6. Komunikácia s klientom: Počas celého procesu budeme udržiavať otvorenú komunikáciu s klientom, aby sme ho informovali o postupe a zabezpečili, že prechod prebehne bez problémov.

7. Dokončenie procesu odovzdania: Po overení úplnosti a presnosti účtovnej dokumentácie a potvrdení klienta budeme považovať proces odovzdania za dokončený a budeme pokračovať v poskytovaní účtovníckych služieb.

Týmto spôsobom sa snažíme zabezpečiť, aby proces odovzdania účtovníctva bol vykonaný korektne a aby klient bol spokojný s našimi službami.